Disclaimer

De informatie op www.rosanveer.nl is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks blijft het mensenwerk en is het altijd mogelijk dat er een foutje insluipt. Ook kan het voorkomen dat de geboden informatie anders wordt geïnterpreteerd dan bedoeld. Rosan Veer stelt zich niet aansprakelijk voor schade als gevolg van enige onjuistheden of onvolledigheden of voor schade ontstaan door het onjuist toepassen of interpreteren van de aangeboden informatie.

Niets van de website www.rosanveer.nl mag worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rosan Veer. De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik.

Deze website heeft externe links naar andere websites. De websites waarnaar verwezen wordt zijn zo zorgvuldig mogelijk geselecteerd. Er is echter geen zeggenschap over de inhoud van deze websites. Deswegen kunnen er geen garanties worden gegeven over de volledigheid, nauwkeurigheid en geldigheid van informatie op deze gelinkte websites en kan niet ingestaan worden voor het functioneren ervan. De gebruiker/lezer van deze website blijft altijd zelf verantwoordelijk om voorzorgsmaatregelen te treffen tegen virussen en andere externe invloeden.

Omgaan met paarden brengt risico’s met zich mee. Als je kiest voor het omgaan met paarden hoort daarbij ook het nemen van eigen verantwoordelijkheid om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. Zorg voor de veiligheid van jezelf, je paard en de veiligheid van anderen onder alle omstandigheden.

De informatie op deze website zijn geen vervanging voor lessen van een instructeur. Bij onervarenheid is het aan te raden om les te nemen of anderszins persoonlijk advies in te winnen.